歡(huan)迎訪問歌譜(pu)網
紅(hong)塵情歌簡(jian)譜(pu)

www.2078.com【周周彩金】www.h36.com

www.2078.com【周周彩金】www.h36.com

www.2078.com【周周彩金】www.h36.com

www.2078.com【周周彩金】www.h36.com

 紅(hong)塵情歌簡(jian)譜(pu)歌譜(pu)_歌曲紅(hong)塵情歌簡(jian)譜(pu)

 《紅(hong)塵情歌》由潘龍江(jiang)作詞作曲,由鄭源和(he)蔣(jiang)姍倍對唱(chang),屬于(yu)閩南(nan)風格的流行歌曲。2012年,蔣(jiang)姍倍憑借《紅(hong)塵情歌》獲中國(guo)音樂(le)家(jia)協會10年巡禮原唱(chang)金曲獎。

紅(hong)塵情歌簡(jian)譜(pu)

紅(hong)塵情歌吉他譜(pu)

www.2078.com【周周彩金】www.h36.com | 下一页