歡迎訪問(wen)歌(ge)譜(pu)網
鐵血丹心簡譜(pu)

www.r373.com【周周彩金】www.468.cc

www.r373.com【周周彩金】www.468.cc

www.r373.com【周周彩金】www.468.cc

www.r373.com【周周彩金】www.468.cc

 鐵血丹心簡譜(pu)歌(ge)譜(pu)_歌(ge)曲(qu)鐵血丹心簡譜(pu)

 《鐵血丹心》是1983年(nian)推出的一首歌(ge)曲(qu)。也是電視(shi)劇《射雕英雄(xiong)傳之鐵血丹心》的主題曲(qu)。該曲(qu)由羅文,甄(zhen)妮(ni)演唱。

鐵血丹心簡譜(pu)

鐵血丹心吉他(ta)譜(pu)

鐵血丹心鋼琴譜(pu)

鐵血丹心胡琴樂譜(pu)

鐵血丹心古箏(zheng)古琴譜(pu)

www.r373.com【周周彩金】www.468.cc | 下一页